دانلود فیلم وسترن

دانلود فیلم نابخشوده Unforgiven 1992

دانلود فیلم Unforgiven 1992

ویلیام هفت تیر کشی مزدور، به سبب احترام به خواسته همسرش، کشاورز ناموفقی شده است. او بعد از مرگ همسرش به همراه جوانی که میخواهد هفت تیرکش ماهری شود و ند لوگان ...