دانلود فیلم 1972

دانلود  فیلم پدر خوانده The Godfather 1972

دانلود فیلم The Godfather 1972

بعد از آنکه دون ویتو کورلئونه رهبر بانفوذ و قدرتمند یکی از خانواده‌های مافیایی نیویورک، پیشنهاد همکاری و شراکت با یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر را رد می‌کند، پسر او مایکل ...