دانلود فیلم 1983

دانلود فیلم صورت زخمی Scarface 1983

دانلود فیلم Scarface 1983

در سال 1980 در شهر میامی یکی از پناهنده های کوبایی که به کشور امریکا فرستاده شده اند رهبری یک کارتل مواد مخدر را در دست میگیرد و بلند پروازی خود را ...