دانلود فیلم 1998

دانلود فیلم چشم عقاب

دانلود فیلم چشم عقاب

گرگیج، رهبری گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر، بعد از کشتن برادر فرمانده پاسگاه منطقه ای در سیستان و بلوچستان که یک سرگرد نیروی انتظامی است، دستور قتل همسر یکی از زیردستانش به ...
دانلود فیلم شوکران

دانلود فیلم شوکران

محمود بصیرت یک مدیر ارشد کارخانه‌ ای نزدیکی تهران است که قرار است به‌ فروش برسد. خاکپور از دوستان بصیرت، موضوع پیشنهاد رشوه از سوی افراد ناشناس برای جلب همکاری را با ...