دانلود فیلم 2000

دانلود فیلم گلادیاتور Gladiator 2000

دانلود فیلم Gladiator 2000

بعد از آنکه یکی از فرماندهان ارتش امپراطوری روم با خیانت و دسیسه اطرافیان خود روبرو می‌شود و اعضای خانواده‌ اش توسط پسر امپراطور به قتل می‌رسند، او بار دیگر به شهر ...